COVID-19 Do's and Don'ts

Lunyankole Do`s and Dont`s

Okubarukaho kwakakooko akarikureeta Senyiga Coronavirus (COVID -19) Kukarangirirwa abantu beihanga RYA China eniro 31 omukwezi kwikumi nebiri 2019. Okubarukaho oku hati kujanjire omumahanga goona. agomunsi. Akakooko aka kyanguhi munoonga okutaaha omuri Uganda.Kikabeire kirungi okwetekatekyera okuta omunkora ebiteirweho ahabwekwerinda okukwaatwa endwaara egi (corona virus covid-19) Nahabwekyo aba minisiture yebyamagara bateireho ebitushemereire...

Read more...